Home / News / ਹਰ ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ,ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਹਰ ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ,ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਐਲਪੀਜੀ ਲਾਇਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੇਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ,,,,ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਪੀਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ।

ਕਿੰਨਾ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਲੇਮ,,,,,ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।,ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੇਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਤ,,,ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਮੇਡੀਕਲ ਐਕਸਪੇਂਸ,ਜੇਕਰ ਸਿਲੇਂਡਰ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁਕਸਾਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।,,,ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ,,,ਜੇਕਰ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਕਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ,,,,,ਐਕਸੀਡੇਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੇਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।,,,,ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੇਂਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਏਸੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ।,,,,ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲੇਂਡਰ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੇਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ।

About admin

Check Also

3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇਹ ਸਪੁਰਸਟਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *